Bắt đầu dùng thử
Menu

Triển khai dễ dàng nhanh chóng

Hệ thống được thiết kế tối giản, khoa học và thân thiện với người sử dụng. Cho phép các đơn vị có thể chủ động lắp đặt và triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Sử dụng ngay chỉ với 3 bước – chúng ta hãy xem chi tiết các bước theo mô tả dưới đây:


Hình 1 – Sơ đồ tổng quát lắp đặt cột camera và cảm biến vị trí.

» Lắp cột camera nhận dạng biển số trước, sau:

+ Khoảng cách tốt nhất nhận dạng nên lắp cách mép bàn cân từ 3-5m

+ Chiều cao cột camera so với mặt bàn cân 1-1,2m

» Lắp cột camera chụp toàn cảnh:

+ Tùy theo mục đích quan sát để có vị trí thích hợp

+ Chiều cao cột camera toàn cảnh thường cao khoảng 4-6m.

+ Vị trí lắp đặt thường cách bàn cân tầm 6-10m, hoặc ở giữa bàn cân.

Hình 2 – Sơ đồ chi tiết thiết kế cột treo camera.

 

» Lắp cột cảm biến vị trí:

+ Cột cảm biến lắp sát mép bên hông bàn cân cách bàn cân khoảng 0,2m -1m để tránh vật lạ cản.

+ Tâm 2 cột cảm biển thẳng  mép bàn cân.

Hình 3 – Sơ đồ vị trí đặt cảm biến.

 

+ Cột cảm biến 2 bên nên để chênh lệch nhau  (1 cột cao và 1 cột thấp) với độ cao 2 cột tương ứng là: 0.75m và 1.45m.

Hình 4 – Sơ đồ chi tiết thiết kế cột treo cảm biến.

+ 2 cảm biến lắp trên đầu cột, cùng hướng mặt cảm biến vào nhau thẳng theo mép bàn cân

+ Chỉnh cảm biến bán cầu trong thiết bị sao cho 2 mặt bán cầu cùng vuông góc với 1 phương thẳng

Hình 5 – Mô tả cách thức bố trí cột treo cảm biến.


Hình 6 – Kết nối thiết bị tới bộ trung tâm Juntion Box VTW