“Trước khi triển khai hệ thống giám sát trạm cân VitrukWeigh của ACS,  quy trình nghiệp vụ các phòng ban: Kế toán-bán hàng, kho, cân, bảo vệ chủ yếu là thao tác thủ công. Kiểm soát hàng hóa tại trạm cân gặp khó khăn, thất thoát và quá tải báo cáo. Giải pháp VitrukWeigh đã giúp Vicem Bút Sơn giải quyết được tất cả các vấn đề đó”
Mr. Ngô Thế Đương - IT Diretor, Vicem Bút Sơn
Mr. Ngô Thế Đương
“ACS đã triển khai hệ thống tổng thể giám sát trạm cân VitrukWeigh cho toàn bộ 6 nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen: Nghệ An, Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Dương, Bình Định, Hà Nam. Tích hợp phân hệ bán hàng để đối chiếu thông tin tự động. Giải pháp đã giúp Hoa Sen đã tự động hóa trên 80% thao tác tại trạm cân”
Mr. Trần Phương Liêm - CTO, Hoa Sen Group
Mr. Trần Phương Liêm
Mr. Ngô Thế Đương

Mr. Ngô Thế Đương
IT Diretor, Vicem Bút Sơn

“Trước khi triển khai hệ thống giám sát trạm cân VitrukWeigh của ACS,  quy trình nghiệp vụ các phòng ban: Kế toán-bán hàng, kho, cân, bảo vệ chủ yếu là thao tác thủ công. Kiểm soát hàng hóa tại trạm cân gặp khó khăn, thất thoát và quá tải báo cáo. Giải pháp VitrukWeigh đã giúp Vicem Bút Sơn giải quyết được tất cả các vấn đề đó”
Mr. Trần Phương Liêm

Mr. Trần Phương Liêm
CTO, Hoa Sen Group

“ACS đã triển khai hệ thống tổng thể giám sát trạm cân VitrukWeigh cho toàn bộ 6 nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen: Nghệ An, Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Dương, Bình Định, Hà Nam. Tích hợp phân hệ bán hàng để đối chiếu thông tin tự động. Giải pháp đã giúp Hoa Sen đã tự động hóa trên 80% thao tác tại trạm cân”
Mr.Nguyễn Nhật Long

Mr.Nguyễn Nhật Long
IT Manager, Goldcoin Việt Nam

“Gold Coin là một doanh nghiệp đa quốc gia. Khi triển khai hệ thống giám sát trạm cân VitrukWeigh, vendor phải phối hợp với đội ngũ cố vấn CNTT của chúng tôi tại Sri Lanka, tích hợp hệ thống ERP của tập đoàn và đã hạn chế được tối đa hao hụt nguyên vật liệu khi xe qua trạm cân. ACS đã đáp ứng rất tốt yêu cầu của chúng tôi”
Mr. Cường

Mr. Cường
CTO, Calofic-Wilmar

“CALOFIC cần một phần mềm quản lý cầu cân xe tải chuyên nghiệp, có nhiều tính năng phù hợp. Quản lý chặt chẽ hoạt động liên quan việc nhập/xuất; có thể dễ dàng xem báo cáo từ xa và giải pháp ACS đã đáp ứng tốt yêu cầu của chúng tôi”.
Mr. Trần Huy Thông

Mr. Trần Huy Thông
CEO, Beton Hồng Hà

“Bê Tông Hồng Hà có 9 XN, 12 trạm trộn với sản lượng hơn 15 triệu M3/năm. Việc vận hành, quản lý nguyên vật liệu đầu vào/ra, tiến độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hệ thống báo cáo nhanh để ra quyết định luôn là thách thức với chúng tôi. Sau khi tìm hiểu các nhà cung cấp, chúng tôi quyết định lựa chọn ACS là đơn vị triển khai toàn bộ hệ thống quản lý trạm cân. Sau triển khai đã được tích hợp với ERP, giúp tiết kiệm trên 30% NVL đầu vào và thành phẩm xuất ra được cập nhật liên tục trên hệ thống”.
Mr. Danh

Mr. Danh
IT Manager, Thuận Việt

“Sau khi sử dụng phần mềm quản lý trạm cân xe tải VitrukWeigh, công việc của nhân viên tại cầu cân được tối giản, tăng độ chính xác. Đặc biệt trọng lượng được cân chính xác, hạn chế tối đa việc thất thoát vật tư tại công trình”.
Khách hàng khối xi măng – than khoáng sản – VLXD

Khách hàng Khối thức ăn chăn nuôi – thực phẩm

Khách hàng Khối FDI